ผู้บริหาร

นายประดิษฐ นวลแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    มิถุนายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม
2) พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3) โรงเรียนมระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา