ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
13-7-63-รายชื่อนักเรียนทั้งโรงปีการศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194.58 KB 45
แบบบันทึกภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.41 MB 95
รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 250.33 KB 90
ป.5ผลสอบข้อสอบกลางปีการศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 967.53 KB 53
ป.4ผลสอบข้อสอบกลางปีการศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 939.5 KB 58
ป.2ผลสอบข้อสอบกลางปีการศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 660.61 KB 49
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ปี กศ.62-10 พ.ย.62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 164.58 KB 103
บันทึกการดื่มนม แปงฟัน ตรวจสุขภาพ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 46.36 KB 229
แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.7 KB 214
SAR ครู ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 140.56 KB 146
ข้อมูลนักเรียน 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 239
ตัวอย่างโครงการ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 2226
โครงสร้าง หน่วยรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.11 KB 501
โครงสร้าง หน่วยรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.91 KB 1281
โครงสร้าง หน่วยรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.16 KB 734
โครงสร้าง หน่วยรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.31 KB 1256
โครงสร้าง หน่วยรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.65 KB 951
โครงสร้าง หน่วยรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.08 KB 1051