ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุงที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
1. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3           
     ด.ญ.สุวพิชชา ชามภูวราช                               ได้รับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6      
     ด.ญ.พีรยา  ชูสุดรักษ์                                       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. การแข่งขันคัดลายมือ ป.4-6                         
     ด.ญ.มุกอันดา  กูลศิริศรีตระกูล                          ได้รับรางวัลชมเชย 
4. การแข่งขันเขียนตามคำบอก ป.1-3 
     ด.ญ.เกล้าเพชร  สืบขจร                                   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
5. การแข่งขันเขียนตามคำบอก ป.4-6 
     ด.ญ.ปริญญูตา  สุขโชติ                                    ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
6. การแข่งขันแต่งกลอนสี่  ป.4-6
     ด.ญ.นรินทร  รัตนชุม                                         ได้รับรางวัลชมเชย
7. การแข่งขันเขียนเรียงความ ป.4-6                          
     ด.ญ.ฐิตาภา  มูสิกนันท์                                       ได้รับรางวัลชนะเลิศ 


โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,20:20   อ่าน 1099 ครั้ง