ภาพกิจกรรม
15 พ.ค.2561 นายประดิษฐ์ นวลแก้ว ผอ.ร.ร.อนุบาลพัทลุงพบปะนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศ
15 พ.ค.2561  นายประดิษฐ์ นวลแก้ว ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลพัทลุงพบปะนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และแนะนำข้าราชการครูย้ายมารับราชการ ณ ร.ร.อนุบาลพัทลุง
1) นางจุฑาภัสณัน  มณีพันธ์
2) นางศุภลักษณ์  วงศ์รักษา
3) นางสาวสุภัทรา  รอดชุม
4) นางสาวดวงกมล  เกื้อมิตร
5) นางสาวชิตชนก  ปาธะรัตน์
6) นายสุวิทย์  ศรีรักษา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,12:57   อ่าน 240 ครั้ง