ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ
1. โครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
    1. ด.ช.ภุูมิรัฐ  ชูเซ่ง    ป.6/3
    2. ด.ช.พงศภัค  ธรรมรัตนต์  ป.5/5
    3. ด.ช.กิตติศักดิ์  ด้วงดี  ป.4/5
   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

ครูผู้ฝึกสอน  นางกมนพรรธ์  กุลพัฒฬฒน์นิธิกร
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2561,07:41   อ่าน 124 ครั้ง