ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่า 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่า 2561
การประกวดวาดภาพ
1. ด.ช.กิตติศักดิ์  ด้วงดี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ด.ญ.เพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดคำขวัญ
1. ด.ญ.พัฃรากร  ช่วยนุ้ย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,11:12   อ่าน 120 ครั้ง