ภาพกิจกรรม
18 พ.ย.2563 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ปฐมนิเทศข้าราชการครูที่ย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง จำนวน 7 ราย
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 ราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปลื้มจิต  ชูขาว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และนางทิฆัมพร จันทรากุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,20:46   อ่าน 345 ครั้ง