ภาพกิจกรรม
4 ธ.ค 2563 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประชุมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,23:28   อ่าน 197 ครั้ง