ภาพกิจกรรม
23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรัณย์ บัวทองเรือง เข้าร่วม zoom cloud meeting กับนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานงบประมาณรัฐสภา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,08:56   อ่าน 90 ครั้ง