ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศ มารยาทไทย ระดับประถมศึกษาที่ ๑ - ๓ และ ประถมศึกษาที่ ๔-๖ โครงการเท่ห์อย่างไทย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม
รางวัลชนะเลิศ มารยาทไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
1. เด็กหญิงกานต์ธีรา ฤทธิสุนทร

2. เด็กหญิงธิตา หน้องมา
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์ ชูดวง
4. เด็กชายสิรปรัชญ์ วรศรี

รางวัลชนะเลิศ มารยาทไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. เด็กหญิงนภสร ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงนลินรัตน์ นามวงษ์
3. เด็กหญิงศิโสภา เศียรอุ่น
4. เด็กชายธิษณะ เพชรมณี

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว
นางชุติกานต์ เมืองไทย
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,16:22   อ่าน 62 ครั้ง