ภาพกิจกรรม
เปิดเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบ On Site (นักเรียนมาเรียนตามปกติโดยสลับกลุ่มมาเรียน)
วันจันทร์ที่ 10  มกราคม 2565  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบ On Site (นักเรียนมาเรียนตามปกติโดยสลับกลุ่มมาเรียน) โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ กลุ่มเลขคู่  กับกลุ่มเลข ทั้งนี้โดยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน การเปิดเรียนในครั้งนี้โรงเรียนยึดหลักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามข้อกำหนดของ สพฐ. และประกาศของจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,13:29   อ่าน 99 ครั้ง