ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ก่อนเปิดเรียน 10 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง  เปิดจุดบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของนักเรียน ในวันจันทร์ที่10 มกราคม 2565  และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID- 19 )โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ ในการตรวจคัดกรองครั้งนี้

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,13:38   อ่าน 57 ครั้ง