ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญฉลองหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล
นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ได้จัดกิจกรรมทำบุญฉลองหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 179 ทุน 
โดยมี นายบันเทิง  วรศรี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
เป็นประธานในพิธี
- ทุนการศึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ตามโครงการ “เท่อย่างไทย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ประจำปี 2564  จำนวน 4 ทุน
- ทุนการศึกษานักเรียนที่สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 และสอบได้คะแนนเต็ม 100  จำนวน 25 ทุน
- ทุนการศึกษานักเรียนที่สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และสอบได้คะแนนเต็ม 100  จำนวน 27 ทุน 
- ทุนการศึกษานักเรียนที่สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และสอบได้คะแนนเต็ม 100  จำนวน 112 ทุน 
- ทุนการศึกษานักเรียนที่สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบได้วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 11 ทุน

โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,13:48   อ่าน 80 ครั้ง