ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2564

 

 
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนที่สมัคร 414 คน มีสิทธิ์จับฉลาก 414 คน
    โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกโดยการจับฉลากในวันที่ 4 เมษายน 2564
ข้อปฏิบัติการจับฉลากเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
1. บัตรประจำตัวการจับฉลาก 1 ใบ อนุญาตให้ผู้ถือบัตร 1 คน เท่านั้น เข้าในบริเวณโรงเรียน
เพื่อรายงานตัว
และจับฉลาก ไม่อนุญาตให้นำเด็กนักเรียนมาในวันจับฉลา
2. ผู้ถือบัตรประจำตัวการจับฉลากต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน โรงเรียนจะเริ่มเปิดประตูให้ผู้ถือบัตรประจำตัวการจับฉลาก เข้าในบริเวณโรงเรียน เวลา 07.00 น. โดยผ่านการคัดกรอง และวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ทุกคน
3. เมื่อผ่านการคัดกรองแล้วให้ไปรายงานตัว และนั่งประจำที่ ตามจุดที่โรงเรียนกำหนด
4. เริ่มจับฉลาก เวลา 09.00 น. ตามลำดับเลขที่สมัคร 
5. รายงานตัวเพื่อจับฉลาก เวลา 08.00 น. - 09.00 น.ณ อาคารโดม(ฝั่งตะวันตก)
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
(หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


**** รายละเอียดประกาศ ดังแนบ*****
 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,16:12   อ่าน 1126 ครั้ง