ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน(เงื่อนไขพิเศษ)ที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอ.2/2561 (อ่าน 379) 10 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอ. 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 363) 10 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก เพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 551) 06 มี.ค. 61
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรม (อ่าน 25) 17 ก.พ. 61
17 ก.พ.2561 ขอเชิญร่วมงาน (อ่าน 134) 14 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ อายุ ๔ ขวบ (อ่าน 864) 08 ก.พ. 61
ตอบแบบประเมินกิจกรรมเดินทางไกล(ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 577) 30 ม.ค. 61
ขอความร่วมมือครู ผู้ปกครองและนักเรียนตอบแบบประมินวิทยากรชาวต่างชาติ (อ่าน 397) 26 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 385) 17 ม.ค. 61