ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ธ.ค.2560 กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน ร.ร.อนุบาลพัทลุง (อ่าน 16) 12 ธ.ค. 60
ประกาศ!!! วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนปิดด้วยเหตุพิเศษน้ำท่วม 1 วัน (อ่าน 206) 03 ธ.ค. 60
ประกาศ! เรื่อง ให้ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ(อุทกภัย)เป็นเวลา 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560 (อ่าน 147) 30 พ.ย. 60
ประกาศ!!! วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนปิดด้วยเหตุพิเศษน้ำท่วม 1 วัน (อ่าน 284) 26 พ.ย. 60
ร.ร.อนุบาลพัทลุงประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 4 พ.ย. 2560 (อ่าน 103) 03 พ.ย. 60
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 210) 10 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ ร.ร.อนุบาลพัทลุง (อ่าน 136) 18 ส.ค. 60
18 สิงหาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (อ่าน 195) 10 ส.ค. 60
27 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวลา 08.00-15.30 น. (อ่าน 136) 18 ก.ค. 60
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 354) 07 พ.ค. 60
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าวชั่วคราว (อ่าน 292) 06 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข) (อ่าน 336) 05 พ.ค. 60