ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (อ่าน 322) 01 พ.ค. 62
แจ้งรายชื่อนักเรียนมอบตัวชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แยกห้อง) (อ่าน 465) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา (อ่าน 512) 09 มี.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 907) 06 มี.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเด็กที่สมัครเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ (อ่าน 405) 05 มี.ค. 62
เพิ่มเติม เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน อ.2 (หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง) (อ่าน 536) 27 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่องการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้น อ.๒ (๔ ขวบ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 975) 25 ก.พ. 62
ขอเชิญร่วมงาน (อ่าน 389) 04 ก.พ. 62