ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 46) 10 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ ร.ร.อนุบาลพัทลุง (อ่าน 66) 18 ส.ค. 60
18 สิงหาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (อ่าน 97) 10 ส.ค. 60
27 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวลา 08.00-15.30 น. (อ่าน 91) 18 ก.ค. 60
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 269) 07 พ.ค. 60
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าวชั่วคราว (อ่าน 240) 06 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข) (อ่าน 250) 05 พ.ค. 60