ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง นโยบายการศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 7) 21 ก.ค. 63
กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 675) 07 พ.ค. 63
การมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 676) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนจับฉลากได้เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 711) 15 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 713) 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนจับฉลากได้เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 782) 07 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 885) 05 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 2019 (อ่าน 635) 04 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการจับฉลากเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลปีที่ 2และชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 814) 04 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2983) 13 ม.ค. 63
อนุบาลพัทลุงมินิมาราธอนและฟันรัน 2020 (อ่าน 1928) 01 พ.ย. 62